Regulamin sklepu internetowego

 § 1

Warunki ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego jest 

Caroline Wac Meblownia

ul. Sieradzka 15/29

45-304 Opole, Opolskie

Nip 754-29-34-932
Regon 161587322

2. Sklep internetowy działa pod adresem strony głównej www.meblownia.net

3. Adres korespondencji wysyłki mebli lub zwrotów zakupionych mebli. Meblownia ul. Elbląska 54, 80-724 Gdańsk

4. Sklep prowadzi działalność i realizuje zamówienia na terenie Polski oraz poza nią.

§ 2

Składanie zamówień 

1. Składanie zamówień przez sklep internetowy sklep.meblownia.net/

oraz przez kontakt telefoniczny 535-955-111

lub na adres e-mail meblownia.net@gmail.com

Allegro.pl użytkownik meblowniasklep

2. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia w sklepie www.sklep.meblownia.net  jest dokonanie rejestracji w systemie oraz podanie zgodnego z rzeczywistością adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail.

W przypadku zakupów na Allegro.pl Sprzedawca, po otrzymaniu zamówienia z systemu aukcji samodzielnie wpisuje Kupującego i jego zamówienie do systemu sklepu.

W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru przed wcześniejszą wpłatą na konto firmowe.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje powiadomienie w formie e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji i poszczególnych etapach jego realizacji.

§ 3

Realizacja zamówień

1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się, w przypadku zamówień płatnych przelewem, z chwilą zaksięgowania środków na koncie sklepu. Prosimy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy wcześniej ustali dostępność towaru.W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym informowany. Klient ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.

4. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów (w zależności od wyboru klienta) za pośrednictwem frymy kurierskiej Poczta Polska lub kurierów prywatnych. 

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek. Rachunek jest wystawiany w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane, opłacone oraz gotowe do wysyłki.

6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

§ 4

Koszty przesyłki

1. Koszt przesyłki zależny jest od wagi zamówionego towaru,gabarytów produktu, sposobu dostawy oraz kraju docelowego.

2. Za usługę przewozu mebli płaci się kurierowi na miejscu przy odbiorze.

§ 5.

Czas dostawy

1. Czas realizacji zamówienia trwa około 7-14 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas dostawy może wydłużyć się do 2-3 tygodni, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

3. Przesyłki dostarcza przez kierowców prywatnych lub Pocztą Polską. Terminy uzależnione są od rodzaju dostawy.

4. W przypadku wysyłki za granicę, czas dostawy może ulec zmianie i zależny jest od rodzaju dostawy. Dostawcę proponuje Sprzedający, jak i Kupujący.

 

§ 6.

Dostawa i koszty wysyłki

1. Klient ma możliwość osobistego bezpłatnego odbioru zamówionego towaru, po uprzednim ustaleniu terminu ze sprzedającym.

2. Meble dostarczane są w całości.

3. Meble są należycie zabezpieczone do transportu.

4. Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli do mieszkania i ich montażu.  Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek tylko o wadze do 31,5 kg. 

5. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona, Klient proszony jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkody. 

6. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru. 

7. Podczas odbioru Klient jest uprawiony do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient uprawniony jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt (kuriera lub pracownika sklepu).

8. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli, albo też został mechanicznie uszkodzony, Klient jest uprawniony do sporządzenia protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy), oraz niezwłoczne poinformować sprzedawcę, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

 

§ 7.

Płatności

1. Wszystkie ceny towarów umieszczone są na stronie sklepu i podawane są w PLN oraz są cenami brutto, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2. Klient korzysta z przelewu bankowego na konto sklepu jako formę płatności za zamówione towary.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

§  8.

Reklamacja

1. Nie uwzględniamy reklamacji towarów,ponieważ jesteśmy Outletem, w którym każdy mebel zostaje opisany zgodnie z jego rzeczywistym stanem. Wszelkie defekty,uszkodzenia mebli są na fotografiach oraz dokładnie opisane.

§  9.

Zwroty towaru

1. W sytuacji gdy zdjęcia nie będą zgodne ze stanem rzeczywistym mebla,obowiązani jesteśmy do przyjęcia towaru oraz zwrotu pieniędzy.

§  10. Ochrona danych osobowych

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Meblownie, www.meblownia.net (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz przesyłania informacji o charakterze marketingowym. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane  ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Konieczne są do wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

3Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego www.meblownia.net

4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych  w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres meblownia.net@gmail.com

6. Logo, tekst publikowane na stronie www.meblownia.net oraz aukcjach i  serwisach ogłoszeniowych są własnością firmy Nowa Europa Development Sp.z o.o. Prokurent Iwona Wac. Wszelkie próby kopiowania i wykorzystywania, bez pisemnej zgody właściciela są wykroczeniem prawnym, zgodnie z art. 1. ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ("Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)" oraz art.1.ust.4 tejże Ustawy ("Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności").

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Meblownia, właściciela sklepu internetowego www.meblownia.net Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką rachunku uproszczonego.

3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

4. Właścicielem wszystkich zdjęć produktów jest firma Meblownia. Prezentowane zdjęcia objęte są ochroną z tytułu prawa autorskiego. Wszelkie kopiowanie i publikowanie bez zezwolenia jest surowo wzbronione.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.meblownia.net oznacza akceptację postanowień powyższego regulaminu.


Informacje

Producenci

Nowe produkty

Dostawcy

Brak dostawców

Tagi

Profesjonalne strony www Opole